Вакансиялар

Вакансиялар
Заполните online form.

Вакансиялар:

Бүгүнкү күнгө төмөнкү кызматтарга вакансиялар ачык:
1) Билим сапаты жана акредитация бөлүмүнүн башчысы
2) Эл аралык бөлүмдүн башчысы
3) Табигый-гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын лаборанты
4) Морфо-физиологиялык дисциплиналар кафедрасынын лаборанты
5) Дарылоо иши"факультетинин деканы

6) Жалпы жана био-органикалык химия боюнча мугалими
7) Биология жана молекулярдык биология мугалими
8) Биоэтика боюнча мугалими
9) Пропедпедатрия мугалими