Жардам

Жардам

Жардам

Урматтуу ЕЭМУнун кызматкерлери!

LMS системасы

"eimu.lms.kg"

Жардам телефону: +996 990 000 302
Жардам электрондук почтасы: roma99@bk.ru

_____________________________________________________________________________________________

Кабыл алуу системасы:

"eimu.edu.kg/ams/"

Электрондук документациясы:

"eimu.edu.kg/doc/"

Сайт боюнча жардам: webmaster@eimu.edu.kg