Тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобо

Тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобо

Тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобо

Жалпы республикалык тестирлөөнүн натыйжалары боюнча

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобо

1) Тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобо(PDF)