Тандоо комиссиясы жөнүндө жобо

Тандоо комиссиясы жөнүндө жобо

Тандоо комиссиясы жөнүндө жобо

Тандоо комиссиясы жөнүндө жобо

Евразия эл аралык медициналык университети

1) Тандоо комиссиясы жөнүндө жобо(PDF)